In de onderstaande link staan de wettelijke bepalingen beschreven (in het Spaans) met betrekking tot het gebruik van de fiets in het centrum van Málaga: Ordenanza de movilidad de Málaga

Op deze pagina kunt u de meest relevante punten vinden, die betrekking hebben op het gebruik van een fiets in het centrum. Deze vertaling van de bepalingen is uitsluitend ter informatie, Malaga Bike Tours is niet verantwoordelijk voor eventuele onduidelijkheden of misverstanden naar aanleiding van de vertaling.

Algemene gedragsregels:

Het is verplicht om in het verkeer rekening te houden met anderen en andermans bezittingen, en geen schade, gevaar of verstoringen te veroorzaken.

Verkeersgebieden:

Gebieden met een maximum snelheid van 30 km per uur

In deze gebieden past men zich aan aan de snelheid van de fietsers en zal men nooit boven de aangegeven snelheid rijden. Fietsers zullen hun snelheid aanpassen aan die van de voetgangers en zullen de aangegeven maximum snelheid respecteren wanneer zij binnen voetgangersgebieden fietsen.

Binnen de bebouwde kom

Wanneer men binnen residentiële gebieden fietst, dient men rekening te houden met de   mogelijkheid dat de straat door anderen gebruikt kan worden en moet men de snelheid van de voetgangers aanhouden. De maximum snelheid van 20 km per uur mag niet overschreden worden.

Voetgangersgebieden

Fietsen in deze gebieden is alleen toegestaan mits men zich aan alle restricties in deze gemeentewet houdt. Fietsers hebben voorrang op andere motorvoertuigen maar niet op voetgangers die de hele straat mogen gebruiken.

Fietsen is toegestaan op voetpaden, boulevards en andere voetgangersgebieden als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • Er zijn geen andere fietspaden beschikbaar
  • Het voetpad is minimaal 3 meter breed
  • De straat is niet overvol
  • Fietsers houden een veilige afstand van minimaal 1 meter van voetgangers
  • Er bevinden zich geen verkeersborden waarop fietsen verboden wordt.

De maximum snelheid in deze gebieden is 10 km per uur en fietsers moeten hun snelheid aanpassen aan die van de voetgangers. Voetgangers hebben altijd voorrang.

 

Als meerdere fietsers een smalle straat in fietsen, moet men in één lijn fietsen.

 

Als men dicht langs gebouwen fietst, is het verplicht om minimaal 1,5 meter van de facade af te fiesen, als er geen specifieke begrenzing is voor voetgangers.

 

Het is verboden te fietsen op wegen voor bussen of taxi´s

 

Fietsen parkeren

Fietsen moeten geparkeerd worden op de daarvoor aangegeven gebieden en moeten correct vastgemaakt worden aan het rek.

Als het niet mogelijk is te parkeren in de daarvoor aangegeven gebieden, dan is het toegestaan de fiets te parkeren op de stoep of promenade, mits deze breder is dan 3 meter en de volgende omstandigheden van toepassing zijn:

  • Als er zich geen specifieke fietsparkeerplekken binnen 100 meter bevinden (of er zijn geen plekken beschikbaar op deze parkeerplekken), dan is het toegestaan de fiets vast te maken aan straatmeubilair zolang het de functie en toegangelijk daarvan niet belemmerd.
  • Als de plek waarop de geparkeerde fiets staat niet voldoet aan deze eisen, mogen lokale authoriteiten de fiets verwijderen.